Mapro - Czech Republic

MAPRO spol. s r.o.

Bystrovany 211
779 00 Olomouc
Czech Republic

IČ: 14615100
DIČ: CZ14615100

Registration in the Commercial Register at the County Court in Ostrava 25.1.1991, section C, inset 265

e-mail:mapro@mapro.cz
Phone:+420 585 157 811
fax:+420 585 157 810
datová schránka:mznj4ny
Thank you for your attention/interest

Your message was successfully sent.

Thank you for your attention/interest

Your question was, unfortunately was not Send.

Please try again later or contact ... directly

Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů
v souvislosti se zákonem 101/2000 Sb. a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR), pro společnost MAPRO spol. s r.o., IČ 14615100

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, subjekt má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Společnost MAPRO spol. s r.o., jako správce údajů, se zavazuje k ochraně uvedených osobních údajů poskytnutých subjektem. Osobní údaje budou sloužit pouze pro potřebu MAPRO spol. s r.o. a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, (GDPR).
Na základě tohoto souhlasu je společnost MAPRO spol. s r.o. oprávněna použít osobní údaje k obchodně marketingovým aktivitám, včetně zasílání obchodních informací elektronickou cestou, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.
Pro práci s osobními údaji společnost MAPRO spol. s r.o. splňuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tím, že nám prostřednictvím tohoto souhlasu poskytnete jakékoliv osobní údaje, vyjadřujete pochopení a jednoznačný souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním těchto osobních údajů.
Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou.
Vaše osobní údaje budou kdykoliv na vaši žádost opraveny nebo vyřazeny z databáze. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost zpracování osobních údajů, která vznikla na základě jiného právního vztahu než je tento souhlas (např. plnění obchodní smlouvy, záručních podmínek apod).
Ing. Boris Lucký

executive director

e-mail:
cell phone+420 603 506 097
Milan Mézl

executive director

e-mail:
cell phone+420 603 219 372
Ing. Martin Lucký

executive director

e-mail:
cell phone+420 606 620 419
Ing. Dagmar Čechová

Executive director/Quality manager

e-mail:
cell phone+420 733 345 709
Boris Lucký jr.

Investment Manager

e-mail:
cell phone+420 736 250 099
Aleš Trunda

business development director MAPRO GROUP CZ, SK, PL

e-mail:
cell phone+420 603 169 640
Miloslav Zádrapa

Director of IMM

e-mail:
phone:+420 585 157 827
cell phone+420 734 376 160
Zdeněk Bělín

sales representative (die casting)

e-mail:
cell phone+420 734 159 575
Aleš Kracík

Key Account manager

e-mail:
phone:+420 585 157 827
cell phone+420 733 180 304
Radek Šmíd

Sales Representative

e-mail:
cell phone+420 731 109 573
Miroslav Holý

sales representative

e-mail:
cell phone+420 739 056 931
Ing. Lukáš Pluháček

sales and technical representative

e-mail:
cell phone+420 731 613 989
Jaroslav Škurek

sales representative

e-mail:
cell phone+420 604 273 277
Zdeněk Hrtoň

The head of department

e-mail:
phone:+420 585 157 822
cell phone+420 604 242 073
Klára Staroštíková

officer of maintenance department

e-mail:
phone:+420 585 157 825
cell phone+420 730 515 587
Martin Vlach

OFFICER OF MAINTENANCE DEPARTMENT

e-mail:
cell phone+420 739 313 128
Ing. Lukáš Pluháček

sales and technical representative

e-mail:
cell phone+420 731 613 989
Boris Lucký

Technical Director

e-mail:
cell phone+420 736 250 099
Libor Koutný

sales and technical representative

e-mail:
cell phone+420 771 129 158

Design department

Department of Purchase
Denisa Gronychová

PURCHASE AND LOGISTICS ASSISTANT

e-mail:
cell phone+420 604 313 901


Invoices and order confirmation nakup@mapro.cz
Milan Mézl

The Head of the Center and Instructor for the Czech Republic

e-mail:
phone:+420 585 157 833
cell phone+420 603 219 372
Michal Sedlář

Technologist/Trainer

e-mail:
cell phone+420 603 187 928