MAPRO GROUP

Peter Oravec Dyrektor Techniczny Mapro Group
e-mail:oravec@mapro.sk
phone:+421 456 780 916
cell phone+421 902 904 803
Ing. Boris Lucký Prezes Zarządu
e-mail:lucky@mapro.cz
phone:+420 585 157 815
cell phone+420 603 506 097
Milan Mézl Vice Prezes
e-mail:mezl@mapro.cz
phone:+420 585 157 833
cell phone+420 603 219 372
Aleš Trunda Dyrektor Zarządzający Mapro Group
e-mail:trunda@mapro.cz
phone:+420 585 157 817
cell phone+420 603 169 640
Mgr. Tatiana Mišurová Dyrektor Finansowy Mapro Group
e-mail:misurova@mapro.cz
phone:+421 456 780 910
cell phone+421 456 780 929
Ing. David Moravec Dyrektor Działu Utrzymania Ruchu
Mapro Group
e-mail:moravec@mapro.cz
cell phone+420 605 286 522
Are you looking for company information?
Please check MAPRO Czech Republic.
MAPRO CZ