Mapro - Česká republika

MAPRO spol. s r.o.

Bystrovany 211
779 00 Olomouc
Czech Republic

IČ: 14615100
DIČ: CZ14615100

Registration in the Commercial Register at the County Court in Ostrava 25.1.1991, section C, inset 265

e-mail:mapro@mapro.cz
Phone:+420 585 157 811
fax:+420 585 157 810
Thank you for your attention/interest

Your message was successfully sent.

Thank you for your attention/interest

Your question was, unfortunately was not Send.

Please try again later or contact ... directly

Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů
v souvislosti se zákonem 101/2000 Sb. a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR), pro společnost MAPRO spol. s r.o., IČ 14615100

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, subjekt má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Společnost MAPRO spol. s r.o., jako správce údajů, se zavazuje k ochraně uvedených osobních údajů poskytnutých subjektem. Osobní údaje budou sloužit pouze pro potřebu MAPRO spol. s r.o. a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, (GDPR).
Na základě tohoto souhlasu je společnost MAPRO spol. s r.o. oprávněna použít osobní údaje k obchodně marketingovým aktivitám, včetně zasílání obchodních informací elektronickou cestou, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.
Pro práci s osobními údaji společnost MAPRO spol. s r.o. splňuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tím, že nám prostřednictvím tohoto souhlasu poskytnete jakékoliv osobní údaje, vyjadřujete pochopení a jednoznačný souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním těchto osobních údajů.
Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou.
Vaše osobní údaje budou kdykoliv na vaši žádost opraveny nebo vyřazeny z databáze. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost zpracování osobních údajů, která vznikla na základě jiného právního vztahu než je tento souhlas (např. plnění obchodní smlouvy, záručních podmínek apod).
Ing. Boris Lucký Prezes Zarządu
e-mail:lucky@mapro.cz
phone:+420 585 157 815
cell phone+420 603 506 097
Milan Mézl Vice Prezes
e-mail:mezl@mapro.cz
phone:+420 585 157 833
cell phone+420 603 219 372
Ing. Hana Zedníčková Główna Księgowa
e-mail:zednickova@mapro.cz
phone:+420 585 157 811
cell phone+420 585 157 810
Ing. Dagmar Čechová Manažer kvality
e-mail:cechova@mapro.cz
phone:+420 585 157 829
cell phone+420 733 345 709
Mgr. Anna Jelínková Personalistka
e-mail:jelinkova@mapro.cz
cell phone+420 730 515 586
Miloslav Zádrapa Dyrektor Zarządzający CZ & SK
e-mail:zadrapa@mapro.cz
phone:+420 585 157 827
cell phone+420 734 376 160
Pavla Ondráková Sales Director Assistant
e-mail:ondrakova@mapro.cz
phone:+420 585 157 820
cell phone+420 736 750 449
Aleš Kracík Przedstawiciel Handlowy - Północna i Wschodnia Bohemia
e-mail:kracik@mapro.cz
phone:+420 585 157 827
cell phone+420 733 180 304
Radek Šmíd Przedstawiciel Handlowy - Południowa i Zachodnia Bohemia
e-mail:smid@mapro.cz
cell phone+420 731 109 573
Pavel Herman Przedstawiciel Handlowy - Północna Moravia
e-mail:herman@mapro.cz
cell phone+420 737 088 424
Zdeněk Hrtoň Kierownik Działu
e-mail:hrton@mapro.cz
phone:+420 585 157 822
cell phone+420 604 242 073
Vojtěch Kvapil Przedstawiciel ds. Częsci Zamiennych
e-mail:kvapil@mapro.cz
phone:+420 585 157 825
cell phone+420 739 313 128
Markéta Kudrnová Sprzedaż Częsci Zamiennych
e-mail:kudrnova@mapro.cz
phone:+420 585 157 825
cell phone+420 730 515 587
Peter Oravec Dyrektor Techniczny Mapro Group
e-mail:oravec@mapro.sk
phone:+421 456 780 916
cell phone+421 902 904 803
Ivo Kocián Dyrektor Sprzedaży Automatyzacji
e-mail:kocian@mapro.cz
phone:+420 585 157 823
cell phone+420 731 166 544
Boris Lucký jr. Menedżer Projektu Automatyzacja
e-mail:b.lucky@mapro.cz
phone:+420 585 157 843
cell phone+420 736 250 099
Arnold Šilberský Przedstawiciel ds. Technicznych i Handlowych
e-mail:silbersky@mapro.cz
phone:+420 585 157 843
cell phone+420 733 714 893

Design department
Lukáš Kuka Kierownik Projektu
e-mail:kuka@mapro.sk
phone:+421 456 780 914
cell phone+421 902 904 892

Department of Purchase
Ing. Dagmar Čechová Purchase and Logistics Manager
e-mail:cechova@mapro.cz
phone:+420 585 157 829
cell phone+420 733 245 709


Invoices and order confirmation nakup@mapro.cz
Milan Mézl Kierownik Centrum Konstrukcyjnego
e-mail:mezl@mapro.cz
phone:+420 585 157 833
cell phone+420 603 219 372