Mapro - Česká republika

MAPRO spol. s r.o.

Bystrovany 211
779 00 Olomouc
Republika Czeska

IČ: 14615100
DIČ: CZ14615100

Zarejstrowana w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Okręgowym w Ostrawie 25.1.1991, sekcja C, wpis 265

e-mail:mapro@mapro.cz
telefon:+420 585 157 811
fax:+420 585 157 810
Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zapytanie, niebawem skontaktujemy się z Tobą.

Dziękujemy za zainteresowanie

Niestety, Twoje zapytanie nie zostało wysłane.

Prosimy o ponowną próbę, lub kontakt bezpośredni

Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů
v souvislosti se zákonem 101/2000 Sb. a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR), pro společnost MAPRO spol. s r.o., IČ 14615100

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, subjekt má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Společnost MAPRO spol. s r.o., jako správce údajů, se zavazuje k ochraně uvedených osobních údajů poskytnutých subjektem. Osobní údaje budou sloužit pouze pro potřebu MAPRO spol. s r.o. a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, (GDPR).
Na základě tohoto souhlasu je společnost MAPRO spol. s r.o. oprávněna použít osobní údaje k obchodně marketingovým aktivitám, včetně zasílání obchodních informací elektronickou cestou, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.
Pro práci s osobními údaji společnost MAPRO spol. s r.o. splňuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tím, že nám prostřednictvím tohoto souhlasu poskytnete jakékoliv osobní údaje, vyjadřujete pochopení a jednoznačný souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním těchto osobních údajů.
Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou.
Vaše osobní údaje budou kdykoliv na vaši žádost opraveny nebo vyřazeny z databáze. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost zpracování osobních údajů, která vznikla na základě jiného právního vztahu než je tento souhlas (např. plnění obchodní smlouvy, záručních podmínek apod).
Ing. Boris Lucký Prezes Zarządu
e-mail:lucky@mapro.cz
telefon:+420 585 157 815
telefon komórkowy:+420 603 506 097
Milan Mézl Vice Prezes
e-mail:mezl@mapro.cz
telefon:+420 585 157 833
telefon komórkowy:+420 603 219 372
Ing. Hana Zedníčková Główna Księgowa
e-mail:zednickova@mapro.cz
telefon:+420 585 157 811
telefon komórkowy:+420 585 157 810
Miloslav Zádrapa Dyrektor Zarządzający CZ & SK
e-mail:zadrapa@mapro.cz
telefon:+420 585 157 827
telefon komórkowy:+420 734 376 160
Pavla Ondráková Sales Director Assistant
e-mail:ondrakova@mapro.cz
telefon:+420 585 157 820
telefon komórkowy:+420 736 750 449
Aleš Kracík Przedstawiciel Handlowy - Północna i Wschodnia Bohemia
e-mail:kracik@mapro.cz
telefon:+420 585 157 827
telefon komórkowy:+420 733 180 304
Radek Šmíd Przedstawiciel Handlowy - Południowa i Zachodnia Bohemia
e-mail:smid@mapro.cz
telefon komórkowy:+420 731 109 573
Pavel Herman Przedstawiciel Handlowy - Północna Moravia
e-mail:herman@mapro.cz
telefon komórkowy:+420 737 088 424
Zdeněk Hrtoň Kierownik Działu
e-mail:hrton@mapro.cz
telefon:+420 585 157 822
telefon komórkowy:+420 604 242 073
Vojtěch Kvapil Przedstawiciel ds. Częsci Zamiennych
e-mail:kvapil@mapro.cz
telefon:+420 585 157 825
telefon komórkowy:+420 739 313 128
Markéta Kudrnová Sprzedaż Częsci Zamiennych
e-mail:kudrnova@mapro.cz
telefon:+420 585 157 825
telefon komórkowy:+420 730 515 587
Peter Oravec Dyrektor Techniczny Mapro Group
e-mail:oravec@mapro.sk
telefon:+421 456 780 916
telefon komórkowy:+421 902 904 803
Ivo Kocián Dyrektor Sprzedaży Automatyzacji
e-mail:kocian@mapro.cz
telefon:+420 585 157 823
telefon komórkowy:+420 731 166 544
Boris Lucký jr. Menedżer Projektu Automatyzacja
e-mail:b.lucky@mapro.cz
telefon:+420 585 157 843
telefon komórkowy:+420 736 250 099
Arnold Šilberský Przedstawiciel ds. Technicznych i Handlowych
e-mail:silbersky@mapro.cz
telefon:+420 585 157 843
telefon komórkowy:+420 733 714 893

Dział Konstrukcji
Lukáš Kuka Kierownik Projektu
e-mail:kuka@mapro.sk
telefon:+421 456 780 914
telefon komórkowy:+421 902 904 892

Dział Zakupów
Ing. Dagmar Čechová Purchase and Logistics Manager
e-mail:cechova@mapro.cz
telefon:+420 585 157 829
telefon komórkowy:+420 733 245 709


Fakturowanie i potwerdzanie zamówień: nakup@mapro.cz
Milan Mézl Kierownik Centrum Konstrukcyjnego
e-mail:mezl@mapro.cz
telefon:+420 585 157 833
telefon komórkowy:+420 603 219 372
Petr Koryčanský technolog/trener
e-mail:korycansky@mapro.cz
telefon:+420 585 157 833
telefon komórkowy:+420 603 187 928