Mapro - Slovensko

MAPRO SLOVAKIA, s.r.o.

Orovnica 230
966 52 Orovnica
Slovakia

IČO: 36049841
IČ DPH: SK2020065916

Is registered in the Commercial Register at the County Court in Banská Bystrica, section Sro., inset 7262/S

e-mail:mapro@mapro.sk
Phone:+421 456 780 910
fax:+421 456 780 929
Thank you for your attention/interest

Your message was successfully sent.

Thank you for your attention/interest

Your question was, unfortunately was not Send.

Please try again later or contact ... directly

Thank you for your attention/interest

Your message was successfully sent.

Thank you for your attention/interest

Your question was, unfortunately was not Send.

Please try again later or contact ... directly

Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů
v souvislosti se zákonem 101/2000 Sb. a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR), pro společnost MAPRO spol. s r.o., IČ 14615100

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, subjekt má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Společnost MAPRO spol. s r.o., jako správce údajů, se zavazuje k ochraně uvedených osobních údajů poskytnutých subjektem. Osobní údaje budou sloužit pouze pro potřebu MAPRO spol. s r.o. a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, (GDPR).
Na základě tohoto souhlasu je společnost MAPRO spol. s r.o. oprávněna použít osobní údaje k obchodně marketingovým aktivitám, včetně zasílání obchodních informací elektronickou cestou, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.
Pro práci s osobními údaji společnost MAPRO spol. s r.o. splňuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tím, že nám prostřednictvím tohoto souhlasu poskytnete jakékoliv osobní údaje, vyjadřujete pochopení a jednoznačný souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním těchto osobních údajů.
Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou.
Vaše osobní údaje budou kdykoliv na vaši žádost opraveny nebo vyřazeny z databáze. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost zpracování osobních údajů, která vznikla na základě jiného právního vztahu než je tento souhlas (např. plnění obchodní smlouvy, záručních podmínek apod).
Ing. Boris Lucký Prezes Zarządu
e-mail:lucky@mapro.cz
phone:+420 585 157 815
cell phone+420 603 506 097
Tatiana Misurova Członek Zarządu
e-mail:misurova@mapro.sk
phone:+421 456 780 910
cell phone+421 902 904 801
Ing. Pavlína Müller Bobeková Księgowa
e-mail:bobekova@mapro.sk
phone:+421 45 678 09 12
Miloslav Zádrapa Dyrektor Zarządzający CZ & SK
e-mail:zadrapa@mapro.cz
phone:+420 585 157 827
cell phone+420 734 376 160
Petr Němeček Przedstawiciel Handlowy - Słowacja Wschodnia
e-mail:nemecek@mapro.sk
phone:+421 456 780 914
cell phone+421 902 904 802
Ing. Filip Mizia Przedstawiciel Handlowy - Słowacja Zachodnia
e-mail:mizia@mapro.sk
phone:+421 456 780 923
cell phone+421 902 904 043
Jozef Forgáč Kierownik Działu
e-mail:forgac@mapro.sk
cell phone+421 902 904 804
Radoslav Mítnik Starszy Technik ds. Utrzymania Ruchu
e-mail:mitnik@mapro.sk
cell phone+421 902 904 805
Martina Melegová asystent utrzymania ruchu
e-mail:melegova@mapro.sk
phone:+421 456 780 911
cell phone+421 902 904 893
Peter Oravec Dyrektor Techniczny MAPRO GROUP
e-mail:oravec@mapro.sk
phone:+421 456 780 916
cell phone+421 902 904 803
Ivo Kocián Dyrektor Sprzedaży Automatyzacji
e-mail:kocian@mapro.cz
phone:+420 585 157 823
cell phone+420 731 166 544
Jaroslav Polc Przedstawiciel Handlowy - Automatyzacja
e-mail:polc@mapro.sk
phone:+421 456 780 914
cell phone+421 902 904 043

Design department
Lukáš Kuka Kierownik Projektu
e-mail:kuka@mapro.sk
phone:+421 456 780 923
cell phone+421 902 904 892

Department of Purchase
Ing. Dagmar Čechová Kierownik ds. Zakupów i Logistyki
e-mail:cechova@mapro.cz
phone:+420 585 157 829
cell phone+420 733 345 709
Miroslava Obertová purchase and logistics assistant
e-mail:obertova@mapro.sk
cell phone+421 902 904 045


Invoices and order confirmation nakup@mapro.sk
Peter Psotka Trener
e-mail:psotka@mapro.sk
phone:+421 456 780 917
cell phone+421 902 904 806