Certifications

Our main long-term goal is to be a reliable partner to our customers

To confirm and achieve this goal we undergo the ISO 9001 Certification on regular bases.
At 2015 our sister plant MAPRO SLOVAKIA , s.r.o was awarded as „RELIABLE PARTNER IN PUBLIC SUPPLY“

ISO 9001:2015 (Mapro Polska S.A.)

Przedmiot systemu managementu :

  • Hurt, działalność agentów zajmujących się sprzedaźą maszyn, urządzeń przemysłowych (PKD 2007 446.14)
  • Instalacja i serwis technologii do przetwarania tworzyw sztucznych (PKD 2007 33.12, 33.14, 33.20)
Zakresie systemu managementu:
  • Ul. Złota 197, 42-202 Częstochowa (PKD 2007 33.12, 33.14, 33.20, 46.14)

ISO 9001:2019 (MAPRO SLOVAKIA, s.r.o.)

The subject of the management system:

  • Development, production, installation and service of plastics processing technologies (SK-NACE 28.96; 28.99; 33.2)
  • Wholesale with other machinery intended for industry (SK-NACE 46.69)
The scope of the management system:
  • Orovnica 230, 966 52 Orovnica; Slovenská republika (SK-NACE 28.96; 28.99; 33.2; 46.69)

ISO 9001:2015 (MAPRO spol. s r.o.)

The subject of the management system:

  • Service of technology for manufacturing of plastics (CZ-NACE 28.96)
  • Wholesale with other machinery intended for industry (CZ-NACE 46.69)
The scope of the management system:
  • Bystrovany 211, 772 00 Olomouc (CZ-NACE 28.96, CZ-NACE 46.69)

National information centre of Slovak republic, a.s.

MAPRO SLOVAKIA, s.r.o. - Reliable partner in public supply

National information centre of Slovak republic, a.s.

MAPRO SLOVAKIA s. r.o. – creditworthy company based on economic results in 2016

Would you like to learn more about us?
Look up the development of our company.
History of the company