Vizuální kontrola AVALONMoldWatcher dobře spolupracuje s šestiosými i tříosými roboty

MoldWatcherTM


Využití pro kontrolu:

 • Polohy vyhazovačů
 • Založení zálisků
 • Polohy zálisků
 • Odebrání výlisků
 • Kvality výlisků včetně transparentních materiálů

Kamerová ochrana formy

Prevence neplánovaných odstávek

V případě horizontálního lisu systém MoldWatcher automaticky kontroluje zálisky, kvalitu výlisků, prázdnost formy, jádra a vyhazovače po odebrání dílů. Tímto zajistí, že ve formě nezůstanou žádné zbytky, které by ji mohly poškodit během dalšího cyklu.

U vertikálního lisu zkontroluje, zda jsou všechny zálisky správně umístěny, dříve než dojde k lisování. Systém také detekuje možné zbytky, které zůstaly na spodní části formy. Po vysunutí výlisků zkontroluje, zda všechny díly opustily horní formu.

Připojení systému přes Euromap 67
Uživatelké prostředí běží pod Microsoft WindowsMoldWatcherTM
Hlavní výhody
 • Komunikace přes Euromap 67
 • Snadná instalace kamery
 • Patentované IR osvětlení
 • Rychlé nastavení nové formy
 • Určeno k použití v průmyslovém prostředí
 • Až 8 kamer na jeden systém
 • Okamžitě viditelná odchylka
 • Rozlišení kamer 5 Mpx a 1,3 Mpx
 • Připojení k wifi
Jak kamerová ochrana formy funguje
Kontrola před odebráním dílů Kontrolou přítomnosti všech částí na pohyblivé desce B se ověřuje jejich nepřítomnost na desce A. Také je možné ověřit kvalitu dílů a umístění zálisků. Pokud je vše v pořádku, je povoleno vysunutí dílu.


Kontrola odebíraných dílů Pokud nejsou přítomny všechny části, dojde k zastavení lisu. V případě, že jsou detekovány špatné díly, dojde dle naprogramování k zastavení lisu, nebo jejich vyřazení. Pokud je vše v pořádku, je povoleno odebrání dílů

Kontrola po odebrání dílů Je kontrolováno odstranění všech částí z B desky. Mohou být kontrolovány také vyhazovače, jádra atd. Pokud je vše v pořádku, pokračuje další cyklus. V opačném případě lis zastaví, čímž se zabrání poškozený formy.


Máte zájem o přesnou nabídku?
Neváhejte nás kontaktovat!
Tel: +420 585 157 843
automatizace@mapro.cz
Napište nám