Mapro - Czech Republic

MAPRO spol. s r.o.

Bystrovany 211
779 00 Olomouc
Czech Republic

IČ: 14615100
DIČ: CZ14615100

Registration in the Commercial Register at the County Court in Ostrava 25.1.1991, section C, inset 265

e-mail:mapro@mapro.cz
Phone:+420 585 157 811
fax:+420 585 157 810
Thank you for your attention/interest

Your message was successfully sent.

Thank you for your attention/interest

Your question was, unfortunately was not Send.

Please try again later or contact ... directly

Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů
v souvislosti se zákonem 101/2000 Sb. a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR), pro společnost MAPRO spol. s r.o., IČ 14615100

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, subjekt má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Společnost MAPRO spol. s r.o., jako správce údajů, se zavazuje k ochraně uvedených osobních údajů poskytnutých subjektem. Osobní údaje budou sloužit pouze pro potřebu MAPRO spol. s r.o. a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, (GDPR).
Na základě tohoto souhlasu je společnost MAPRO spol. s r.o. oprávněna použít osobní údaje k obchodně marketingovým aktivitám, včetně zasílání obchodních informací elektronickou cestou, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.
Pro práci s osobními údaji společnost MAPRO spol. s r.o. splňuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tím, že nám prostřednictvím tohoto souhlasu poskytnete jakékoliv osobní údaje, vyjadřujete pochopení a jednoznačný souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním těchto osobních údajů.
Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou.
Vaše osobní údaje budou kdykoliv na vaši žádost opraveny nebo vyřazeny z databáze. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost zpracování osobních údajů, která vznikla na základě jiného právního vztahu než je tento souhlas (např. plnění obchodní smlouvy, záručních podmínek apod).
Ing. Petr Chládek, MBA

CEO

e-mail:
cell phone+420 601 584 325
Ing. Boris Lucký

CEO

e-mail:
phone:+420 585 157 815
cell phone+420 603 506 097
Milan Mézl

Vice-president

e-mail:
phone:+420 585 157 833
cell phone+420 603 219 372
Boris Lucký jr.

Investment Manager

e-mail:
cell phone+420 736 250 099
Ing. Dagmar Čechová

Quality manager

e-mail:
phone:+420 585 157 829
cell phone+420 733 345 709
Miloslav Zádrapa

Sales Director CZ & SK

e-mail:
phone:+420 585 157 827
cell phone+420 734 376 160
Pavla Ondráková

Assistant of Sales Director

e-mail:
phone:+420 585 157 820
cell phone+420 736 750 449
Pavel Černý

Obchodní zástupce – CNC Divize

e-mail:
cell phone+420 735 171 135
Aleš Kracík

Sales Representative - North and East Bohemia

e-mail:
phone:+420 585 157 827
cell phone+420 733 180 304
Radek Šmíd

Sales Representative - South and West Bohemia

e-mail:
cell phone+420 731 109 573
Miroslav Holý

sales representative - south moravia

e-mail:
cell phone+420 739 056 931
David Konderla

sales representative - north moravia

e-mail:
cell phone+420 604 273 277
Jiří Kozel

Senior sales manager Sepro

e-mail:
cell phone+420 778 521 301
Zdeněk Hrtoň

The head of department

e-mail:
phone:+420 585 157 822
cell phone+420 604 242 073
Vojtěch Kvapil

technical and sales representative
for spare parts

e-mail:
phone:+420 585 157 825
cell phone+420 739 313 128
Markéta Kudrnová

sale of spare parts

e-mail:
phone:+420 585 157 825
cell phone+420 730 515 587
Ing. Petr Chládek, MBA

CEO

e-mail:
cell phone+420 601 584 325
Ivo Kocián

Sales Director Automation

e-mail:
cell phone+420 731 166 544
Arnold Šilberský

sales and technical representative

e-mail:
cell phone+420 733 714 893
Ing. Miroslav Kráčmar

sales and technical representative

e-mail:
cell phone+420 734 318 760
Petr Montág

Production manager

e-mail:
phone:+420 702 091 415

Design department
Bc. Petr Antl

Chief Designer

e-mail:
cell phone+420 735 171 136

Department of Purchase
Ing. Tomáš Chytil

Purchase and Logistics Manager

e-mail:
cell phone+420 604 313 901


Invoices and order confirmation nakup@mapro.cz
Milan Mézl

The Head of the Center and Instructor for the Czech Republic

e-mail:
phone:+420 585 157 833
cell phone+420 603 219 372
Michal Sedlář

Technologist/Trainer

e-mail:
cell phone+420 603 187 928