Mapro - Czech Republic

MAPRO spol. s r.o.

Bystrovany 211
779 00 Olomouc
Czech Republic

IČ: 14615100
DIČ: CZ14615100

Registration in the Commercial Register at the County Court in Ostrava 25.1.1991, section C, inset 265

e-mail:mapro@mapro.cz
Phone:+420 585 157 811
fax:+420 585 157 810
datová schránka:mznj4ny
Thank you for your attention/interest

Your message was successfully sent.

Thank you for your attention/interest

Your question was, unfortunately was not Send.

Please try again later or contact ... directly

Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů
v souvislosti se zákonem 101/2000 Sb. a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR), pro společnost MAPRO spol. s r.o., IČ 14615100

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, subjekt má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Společnost MAPRO spol. s r.o., jako správce údajů, se zavazuje k ochraně uvedených osobních údajů poskytnutých subjektem. Osobní údaje budou sloužit pouze pro potřebu MAPRO spol. s r.o. a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, (GDPR).
Na základě tohoto souhlasu je společnost MAPRO spol. s r.o. oprávněna použít osobní údaje k obchodně marketingovým aktivitám, včetně zasílání obchodních informací elektronickou cestou, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.
Pro práci s osobními údaji společnost MAPRO spol. s r.o. splňuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tím, že nám prostřednictvím tohoto souhlasu poskytnete jakékoliv osobní údaje, vyjadřujete pochopení a jednoznačný souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním těchto osobních údajů.
Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou.
Vaše osobní údaje budou kdykoliv na vaši žádost opraveny nebo vyřazeny z databáze. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost zpracování osobních údajů, která vznikla na základě jiného právního vztahu než je tento souhlas (např. plnění obchodní smlouvy, záručních podmínek apod).
Ing. Boris Lucký

CEO

e-mail:
cell phone+420 603 506 097
Milan Mézl

executive director

e-mail:
cell phone+420 603 219 372
Ing. Martin Lucký

executive director

e-mail:
cell phone+420 606 620 419
Ing. Dagmar Čechová

Executive director/Quality manager

e-mail:
cell phone+420 733 345 709
Boris Lucký jr.

Investment Manager

e-mail:
cell phone+420 736 250 099
Aleš Trunda

Director of plastic division

e-mail:
cell phone+420 603 169 640
Miloslav Zádrapa

Sales Director CZ & SK

e-mail:
phone:+420 585 157 827
cell phone+420 734 376 160
Pavla Ondráková

Assistant of Division Director

e-mail:
phone:+420 585 157 820
cell phone+420 736 750 449
Dobroslav Bočan

Sales representative - CNC division

e-mail:
cell phone+420 735 171 135
Aleš Kracík

Sales Representative - North and East Bohemia

e-mail:
phone:+420 585 157 827
cell phone+420 733 180 304
Radek Šmíd

Sales Representative - South and West Bohemia

e-mail:
cell phone+420 731 109 573
Miroslav Holý

sales representative - south moravia

e-mail:
cell phone+420 739 056 931
Zdeněk Hrtoň

The head of department

e-mail:
phone:+420 585 157 822
cell phone+420 604 242 073
Vojtěch Kvapil

technical and sales representative
for spare parts

e-mail:
phone:+420 585 157 825
cell phone+420 739 313 128
Markéta Kudrnová

sale of spare parts

e-mail:
phone:+420 585 157 825
cell phone+420 730 515 587
Ing. Boris Lucký

Director of Automation division

e-mail:
cell phone+420 603 506 097
Ivo Kocián

Sales Director Automation

e-mail:
cell phone+420 731 166 544
Arnold Šilberský

project manager

e-mail:
cell phone+420 733 714 893
Ing. Miroslav Kráčmar

sales and technical representative

e-mail:
cell phone+420 734 318 760

Design department
INg. Petr Skopal

Chief Designer

e-mail:
cell phone+420 735 171 136

Department of Purchase
Ing. Tomáš Chytil

Purchase and Logistics Manager

e-mail:
cell phone+420 604 313 901


Invoices and order confirmation nakup@mapro.cz
Milan Mézl

The Head of the Center and Instructor for the Czech Republic

e-mail:
phone:+420 585 157 833
cell phone+420 603 219 372
Michal Sedlář

Technologist/Trainer

e-mail:
cell phone+420 603 187 928