Mapro - Česká republika

MAPRO spol. s r.o.

Bystrovany 211
779 00 Olomouc
Česká republika

IČ: 14615100
DIČ: CZ14615100

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava 25.1.1991, oddíl C vložka 265

e-mail:mapro@mapro.cz
telefon:+420 585 157 811
fax:+420 585 157 810
Děkujeme za Váš zájem

Váš dotaz jsme přijali a budeme Vás kontaktovat.

Děkujeme za Váš zájem

Váš dotaz se bohužel nepovedlo odeslat.

Zkuste to za chvíli, nebo nás prosím kontaktujte přímo

Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů
v souvislosti se zákonem 101/2000 Sb. a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR), pro společnost MAPRO spol. s r.o., IČ 14615100

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, subjekt má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Společnost MAPRO spol. s r.o., jako správce údajů, se zavazuje k ochraně uvedených osobních údajů poskytnutých subjektem. Osobní údaje budou sloužit pouze pro potřebu MAPRO spol. s r.o. a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, (GDPR).
Na základě tohoto souhlasu je společnost MAPRO spol. s r.o. oprávněna použít osobní údaje k obchodně marketingovým aktivitám, včetně zasílání obchodních informací elektronickou cestou, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.
Pro práci s osobními údaji společnost MAPRO spol. s r.o. splňuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tím, že nám prostřednictvím tohoto souhlasu poskytnete jakékoliv osobní údaje, vyjadřujete pochopení a jednoznačný souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním těchto osobních údajů.
Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou.
Vaše osobní údaje budou kdykoliv na vaši žádost opraveny nebo vyřazeny z databáze. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost zpracování osobních údajů, která vznikla na základě jiného právního vztahu než je tento souhlas (např. plnění obchodní smlouvy, záručních podmínek apod).
Ing. Boris Lucký Jednatel společnosti
e-mail:lucky@mapro.cz
telefon:+420 585 157 815
mobil:+420 603 506 097
Milan Mézl zástupce jednatele
e-mail:mezl@mapro.cz
telefon:+420 585 157 833
mobil:+420 603 219 372
Ing. Hana Zedníčková vedoucí ekonomického oddělení
e-mail:zednickova@mapro.cz
telefon:+420 585 157 811
mobil:+420 585 157 810
Miloslav Zádrapa obchodní ředitel CZ & SK
e-mail:zadrapa@mapro.cz
telefon:+420 585 157 827
mobil:+420 734 376 160
Bc. Pavla Ondráková asistentka obchodního ředitele
e-mail:ondrakova@mapro.cz
telefon:+420 585 157 820
mobil:+420 736 750 449
Aleš Kracík obchodní zástupce – severní a východní Čechy
e-mail:kracik@mapro.cz
telefon:+420 585 157 827
mobil:+420 733 180 304
Radek Šmíd obchodní zástupce - západní a jižní Čechy
e-mail:smid@mapro.cz
mobil:+420 731 109 573
Pavel Herman obchodní zástupce - severní morava
e-mail:herman@mapro.cz
mobil:+420 737 088 424
Zdeněk Hrtoň vedoucí servisu
e-mail:hrton@mapro.cz
telefon:+420 585 157 822
mobil:+420 604 242 073
Vojtěch Kvapil obchodně technický zástupce prodeje náhradních dílů
e-mail:kvapil@mapro.cz
telefon:+420 585 157 825
mobil:+420 739 313 128
Markéta Kudrnová prodej náhradních dílů
e-mail:kudrnova@mapro.cz
telefon:+420 585 157 825
mobil:+420 730 515 587
Peter Oravec Technický ředitel MAPRO GROUP
e-mail:oravec@mapro.sk
telefon:+421 456 780 916
mobil:+421 902 904 803
Ivo Kocián Obchodní ředitel Automatizace
e-mail:kocian@mapro.cz
telefon:+420 585 157 823
mobil:+420 731 166 544
Boris Lucký ml. projektový manažer automatizace
e-mail:b.lucky@mapro.cz
telefon:+420 585 157 824
mobil:+420 736 250 099
Arnold Šilberský obchodně-technický zástupce
e-mail:silbersky@mapro.cz
telefon:+420 585 157 843
mobil:+420 733 714 893

Oddělení konstrukce
Lukáš Kuka Vedoucí konstrukce
e-mail:kuka@mapro.sk
telefon:+421 456 780 914
mobil:+421 902 904 892

Oddělení nákupu
Ing. Dagmar Čechová vedoucí nákupu a logistiky
e-mail:cechova@mapro.cz
telefon:+420 585 157 829
mobil:+420 733 345 709


Faktury a potvrzení objednávek: nakup@mapro.cz
Milan Mézl Vedoucí střediska a školitel pro Česko
e-mail:mezl@mapro.cz
telefon:+420 585 157 833
mobil:+420 603 219 372
Petr Koryčanský technolog školitel
e-mail:korycansky@mapro.cz
telefon:+420 585 157 833
mobil:+420 603 187 928