Mapro - Slovensko

MAPRO SLOVAKIA, s.r.o.

Orovnica 230
966 52 Orovnica
Slovenská republika

IČO: 36049841
IČ DPH: SK2020065916

Je zapísaná v obchodnom registre Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka 7262/S.

e-mail:mapro@mapro.sk
telefon:+421 456 780 910
fax:+421 456 780 929
Děkujeme za Váš zájem

Váš dotaz jsme přijali a budeme Vás kontaktovat.

Děkujeme za Váš zájem

Váš dotaz se bohužel nepovedlo odeslat.

Zkuste to za chvíli, nebo nás prosím kontaktujte přímo

Děkujeme za Váš zájem

Váš dotaz jsme přijali a budeme Vás kontaktovat.

Děkujeme za Váš zájem

Váš dotaz se bohužel nepovedlo odeslat.

Zkuste to za chvíli, nebo nás prosím kontaktujte přímo

Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů
v souvislosti se zákonem 101/2000 Sb. a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR), pro společnost MAPRO spol. s r.o., IČ 14615100

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, subjekt má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Společnost MAPRO spol. s r.o., jako správce údajů, se zavazuje k ochraně uvedených osobních údajů poskytnutých subjektem. Osobní údaje budou sloužit pouze pro potřebu MAPRO spol. s r.o. a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, (GDPR).
Na základě tohoto souhlasu je společnost MAPRO spol. s r.o. oprávněna použít osobní údaje k obchodně marketingovým aktivitám, včetně zasílání obchodních informací elektronickou cestou, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.
Pro práci s osobními údaji společnost MAPRO spol. s r.o. splňuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tím, že nám prostřednictvím tohoto souhlasu poskytnete jakékoliv osobní údaje, vyjadřujete pochopení a jednoznačný souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním těchto osobních údajů.
Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou.
Vaše osobní údaje budou kdykoliv na vaši žádost opraveny nebo vyřazeny z databáze. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost zpracování osobních údajů, která vznikla na základě jiného právního vztahu než je tento souhlas (např. plnění obchodní smlouvy, záručních podmínek apod).
Ing. Boris Lucký Konateľ spoločnosti
e-mail:lucky@mapro.cz
telefon:+420 585 157 815
mobil:+420 603 506 097
Mgr. Tatiana Mišurová riaditeľka
e-mail:misurova@mapro.sk
telefon:+421 456 780 910
mobil:+421 902 904 801
Ing. Pavlína Müller Bobeková Účtovníčka
e-mail:bobekova@mapro.sk
telefon:+421 45 678 09 12
Miloslav Zádrapa obchodný riaditeľ CZ & SK
e-mail:zadrapa@mapro.cz
telefon:+420 585 157 827
mobil:+420 734 376 160
Petr Němeček obchodný zástupca pre východné Slovensko
e-mail:nemecek@mapro.sk
telefon:+421 456 780 914
mobil:+421 902 904 802
Ing. Filip Mizia obchodný zástupca pre západné Slovensko
e-mail:mizia@mapro.sk
telefon:+421 456 780 923
mobil:+421 902 904 043
Jozef Forgáč vedúci servisu
e-mail:forgac@mapro.sk
mobil:+421 902 904 804
Radoslav Mítnik Senior Servisný technik, špecialista
e-mail:mitnik@mapro.sk
mobil:+421 902 904 805
Martina Melegová asistentka servisu
e-mail:melegova@mapro.sk
telefon:+421 456 780 911
mobil:+421 902 904 893
Bc. Peter Oravec technický riaditeľ MAPRO GROUP
e-mail:oravec@mapro.sk
telefon:+421 456 780 916
mobil:+421 902 904 803
Ivo Kocián obchodný riaditeľ automatizácie
e-mail:kocian@mapro.cz
telefon:+420 585 157 823
mobil:+420 731 166 544
Jaroslav Polc obchodný zástupca - automatizácia
e-mail:polc@mapro.sk
telefon:+421 456 780 914
mobil:+421 902 904 047

Oddělení konstrukce
Lukáš Kuka vedúci konštrukcie
e-mail:kuka@mapro.sk
telefon:+421 456 780 923
mobil:+421 902 904 892

Oddělení nákupu
Ing. Dagmar Čechová vedúca nákupu a logistiky
e-mail:cechova@mapro.cz
telefon:+420 585 157 829
mobil:+420 733 345 709
Miroslava Obertová referent nákupu a logistiky
e-mail:obertova@mapro.sk
mobil:+421 902 904 045


Faktúry a potvrdenia objednávok: nakup@mapro.sk
Peter Psotka školitel
e-mail:psotka@mapro.sk
telefon:+421 456 780 917
mobil:+421 902 904 806