MAPRO GROUP

Ing. Boris Lucký

Prezes Zarządu

e-mail:
telefon komórkowy:+420 603 506 097
Milan Mézl

jednatel společnosti

e-mail:
telefon komórkowy:+420 603 219 372
Ing. Martin Lucký

jednatel společnosti

e-mail:
telefon komórkowy:+420 606 620 419
Ing. Dagmar Čechová

Jednatel společnosti/Manažer kvality

e-mail:
telefon komórkowy:+420 733 345 709
Aleš Trunda

Dyrektor Zarządzający Mapro Group

e-mail:
telefon komórkowy:+420 603 169 640
Mgr. Tatiana Mišurová

Dyrektor Finansowy Mapro Group

e-mail:
telefon komórkowy:+421 902 904 801
Ing. David Moravec

Dyrektor Działu Utrzymania Ruchu
Mapro Group

e-mail:
telefon komórkowy:+420 605 286 522
Jesteś zainteresowany bliższymi szczegółami dotyczącymi naszej firmy?
MAPRO Czechy.
MAPRO CZ