Aktuálně

Podniku MAPRO SLOVAKIA, s.r.o. bola za hospodárske výsledky roku 2016 udelená Pečať bonity

Za hopodárske výsledky roku 2016 bol MAPRO SLOVAKIA , s.r.o. vyhodnotený ako BONITNÝ PODNIK. Na základe tohto hodnotenia bola podniku v hodnotiacom informačnom systéme udelená Pečať bonity, ktorú získalo za rok 2015 zo 734 055 hodnotených komerčných subjektov slovenskej ekonomiky len 0,87% podnikov.