Mapro - Czech Republic

MAPRO spol. s r.o.

Bystrovany 211
779 00 Olomouc
Czech Republic

IČ: 14615100
DIČ: CZ14615100

Registration in the Commercial Register at the County Court in Ostrava 25.1.1991, section C, inset 265

e-mail:mapro@mapro.cz
Phone:+420 585 157 811
fax:+420 585 157 810
datová schránka:mznj4ny
Thank you for your attention/interest

Your message was successfully sent.

Thank you for your attention/interest

Your question was, unfortunately was not Send.

Please try again later or contact ... directly

Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů
v souvislosti se zákonem 101/2000 Sb. a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR), pro společnost MAPRO spol. s r.o., IČ 14615100

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, subjekt má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Společnost MAPRO spol. s r.o., jako správce údajů, se zavazuje k ochraně uvedených osobních údajů poskytnutých subjektem. Osobní údaje budou sloužit pouze pro potřebu MAPRO spol. s r.o. a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, (GDPR).
Na základě tohoto souhlasu je společnost MAPRO spol. s r.o. oprávněna použít osobní údaje k obchodně marketingovým aktivitám, včetně zasílání obchodních informací elektronickou cestou, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.
Pro práci s osobními údaji společnost MAPRO spol. s r.o. splňuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tím, že nám prostřednictvím tohoto souhlasu poskytnete jakékoliv osobní údaje, vyjadřujete pochopení a jednoznačný souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním těchto osobních údajů.
Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou.
Vaše osobní údaje budou kdykoliv na vaši žádost opraveny nebo vyřazeny z databáze. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost zpracování osobních údajů, která vznikla na základě jiného právního vztahu než je tento souhlas (např. plnění obchodní smlouvy, záručních podmínek apod).
Ing. Boris Lucký

CEO

e-mail:
cell phone+420 603 506 097
Milan Mézl

Executive director

e-mail:
cell phone+420 603 219 372
Ing. Martin Lucký

jednatel společnosti

e-mail:
cell phone+420 606 620 419
Ing. Dagmar Čechová

Jednatel společnosti/Manažer kvality

e-mail:
cell phone+420 733 345 709
Boris Lucký jr.

Project Manager Automation

e-mail:
cell phone+420 736 250 099
Aleš Trunda

Sales Director Mapro Group

e-mail:
cell phone+420 603 169 640
Miloslav Zádrapa

Sales Director CZ & SK

e-mail:
phone:+420 585 157 827
cell phone+420 734 376 160
Pavla Ondráková

Assistant of Sales Director

e-mail:
phone:+420 585 157 820
cell phone+420 736 750 449
Dobroslav Bočan

Obchodní zástupce – CNC Divize

e-mail:
cell phone+420 735 171 135
Zdeněk Bělín

obchodní zástupce - divize CNC

e-mail:
cell phone+420 734 159 575
Aleš Kracík

Sales Representative - North and East Bohemia

e-mail:
phone:+420 585 157 827
cell phone+420 733 180 304
Radek Šmíd

Sales Representative - South and West Bohemia

e-mail:
cell phone+420 731 109 573
Miroslav Holý

sales representative - south moravia

e-mail:
cell phone+420 739 056 931
David Konderla

sales representative - north moravia

e-mail:
cell phone+420 731 613 989
Jiří Kozel

Senior sales manager Sepro

e-mail:
cell phone+420 604 273 277
Zdeněk Hrtoň

The head of department

e-mail:
phone:+420 585 157 822
cell phone+420 604 242 073
Vojtěch Kvapil

technical and sales representative
for spare parts

e-mail:
phone:+420 585 157 825
cell phone+420 739 313 128
Markéta Kudrnová

sale of spare parts

e-mail:
phone:+420 585 157 825
cell phone+420 730 515 587
Ing. Petr Jakubek

CEO

e-mail:
cell phone+420 734 760 635
Ing. Libor Zemánek

Vedoucí výroby

e-mail:
cell phone+420 777 450 557
Arnold Šilberský

sales and technical representative

e-mail:
cell phone+420 733 714 893
Ing. Marek Cvešper

Manažer vývoje

e-mail:
phone:+420 731 071 087
Josef Malík

sales and technical representative

e-mail:
cell phone+420 734 318 760
Libor Koutný

obchodně-technický zástupce

e-mail:
cell phone+420 771 129 158

Design department
Bc. Petr Antl

Chief Designer

e-mail:
cell phone+420 735 171 136

Department of Purchase
Ing. Tomáš Chytil

Purchase and Logistics Manager

e-mail:
cell phone+420 604 313 901


Invoices and order confirmation nakup@mapro.cz
Milan Mézl

The Head of the Center and Instructor fot the Czech Republic

e-mail:
phone:+420 585 157 833
cell phone+420 603 219 372
Michal Sedlář

Technolog/školitel

e-mail:
cell phone+420 603 187 928