Mapro - Czech Republic

MAPRO spol. s r.o.

Bystrovany 211
779 00 Olomouc
Czech Republic

IČ: 14615100
DIČ: CZ14615100

Registration in the Commercial Register at the County Court in Ostrava 25.1.1991, section C, inset 265

e-mail:mapro@mapro.cz
Phone:+420 585 157 811
data box:mznj4ny


MAPRO Solution a.s.,

Bystrovany 211
779 00 Olomouc
Czech Republic

IČ: 07637942

Registration in the Commercial Register at the County Court in Ostrava, section B, inset 11087

e-mail:mapro@mapro.cz
Phone:+420 585 157 811
data box:dkmpe2r
Thank you for your attention/interest

Your message was successfully sent.

Thank you for your attention/interest

Your question was, unfortunately was not Send.

Please try again later or contact ... directly

Odesláním formuláře vyjadřuji souhlas se zpracováním osobních údajů
v souvislosti se zákonem 101/2000 Sb. a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR), pro společnost MAPRO spol. s r.o., IČ 14615100

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, subjekt má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Společnost MAPRO spol. s r.o., jako správce údajů, se zavazuje k ochraně uvedených osobních údajů poskytnutých subjektem. Osobní údaje budou sloužit pouze pro potřebu MAPRO spol. s r.o. a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679, (GDPR).
Na základě tohoto souhlasu je společnost MAPRO spol. s r.o. oprávněna použít osobní údaje k obchodně marketingovým aktivitám, včetně zasílání obchodních informací elektronickou cestou, ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.
Pro práci s osobními údaji společnost MAPRO spol. s r.o. splňuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tím, že nám prostřednictvím tohoto souhlasu poskytnete jakékoliv osobní údaje, vyjadřujete pochopení a jednoznačný souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním těchto osobních údajů.
Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou.
Vaše osobní údaje budou kdykoliv na vaši žádost opraveny nebo vyřazeny z databáze. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost zpracování osobních údajů, která vznikla na základě jiného právního vztahu než je tento souhlas (např. plnění obchodní smlouvy, záručních podmínek apod).
Ing. Martin Lucký

CEO / chairman of the board

e-mail:
cell phone+420 606 620 419
Boris Lucký jr.

Member of the Board of Management

e-mail:
cell phone+420 736 250 099
MILOSLAV ZÁDRAPA

Member of the Board of Management

e-mail:
cell phone+420 734 376 160
Miloslav Zádrapa

Director of IMM

e-mail:
cell phone+420 734 376 160
Aleš Kracík

Key Account manager

e-mail:
cell phone+420 733 180 304
Jan Přerovský

OBCHODNÍ MANAŽER

e-mail:
cell phone+420 725 846 083
Jiří Kudělka

TECHNICAL APPLICATION MANAGER

e-mail:
cell phone+420 739 545 989
Radek Šmíd

Sales Representative - South and West Bohemia

e-mail:
cell phone+420 731 109 573
Miroslav Holý

sales representative - south moravia

e-mail:
cell phone+420 739 056 931
Ing. Lukáš Pluháček

sales and technical representative

e-mail:
cell phone+420 731 613 989
Jaroslav Škurek

sales representative

e-mail:
cell phone+420 604 273 277
Zdeněk Hrtoň

The head of department

e-mail:
cell phone+420 604 242 073
Tomáš Kumžák

Senior Maintenance Technician

e-mail:
cell phone+420 778 038 488
Klára Staroštíková

officer of maintenance department

e-mail:
phone:+420 585 157 825
cell phone+420 730 515 587
Martin Vlach

referent servisního oddělení

e-mail:
cell phone+420 739 313 128
Ing. Lukáš Pluháček

sales and technical representative

e-mail:
cell phone+420 731 613 989
Boris Lucký

Technický ředitel

e-mail:
cell phone+420 736 250 099
Libor Koutný

obchodně-technický zástupce

e-mail:
cell phone+420 771 129 158

Design department

Department of Purchase
Jindřich Jung

Purchase and Logistics Manager

e-mail:
cell phone+420 733 180 306


Invoices and order confirmation nakup@mapro.cz
Michal Sedlář

Technolog/školitel

e-mail:
cell phone+420 603 187 928