Základy technologie vstřikování plastů

Základní kurz pro seřizovače bez a nebo s minimální znalostí technologie vstřikování plastů. Seznámení s jednotlivými materiály s technologickými postupy pro přípravu materiálu i lisu pro vstřikování plastů.

Určeno pro:

Témata:

Cíl kurzu:


Pomůcky:

Závěr kurzu:

Ubytování:


Přihlášky:

Pracovníkům bez a nebo s minimálními teoretickými a praktickými znalostmi  vstřikování plastů.

1. Bezpečnost práce na vstřikolisech
2. Poznatky o plastech - základní druhy plastŮ, vlastnosti a podmínky zpracování plastů
3. Strojní zařízení pro vstřikování plastů
4. Fáze cyklu vstřikovacího stroje, stanovení základních hodnot parametrů vstřikování pro konkrétní formu
5. Praktická cvičení a demonstrace na elektrických vstřikovacích strojích

Vyškolení pracovníků v základech zpracování plastů vstřikováním, orientace v termoplastech,  přípravě a podmínkách pro jejich zpracování dle jednotlivých typů. Pochopení logických souvislostí fází vstřikovacího procesu.

Abonenti kurzu obdrží příručku Teorie a praxe vstřikování plastů a technologické pravítko.

Účastníci kurzu, kteří úspěšně absolvují závěrečný test, obdrží  certifikát o školení.

Po dohodě zajistíme rezervaci ubytování v Olomouci a nejbližším okolí v penzionech nebo hotelech v rozmezí místních cen ubytování cca 500 – 1200 Kč/den.

Písemná objednávka na přiložený formulář po dohodě termínu. Případné storno objednávky nutno nahlásit nejpozději 14 dnů před sjednaným termínem kurzu.