Údržba a opravy vstřikolisů Haitian/Zhafir

Údržba a opravy vstřikolisů HAITIAN / ZHAFIR řad Mars, Jupiter, Venus a Zeres. Je možno vybrat typ stroje, na který bude školení zaměřeno.

Určeno pro:

Témata:

 


Cíl kurzu:

Pomůcky:

Závěr kurzu:

Ubytování:


 

Přhlášky:

Pracovníky údržby vstřikolisů

1. Bezpečnost práce na vstřikovacích lisech Haitian a Zhafir.
2. Mechanické konstrukce vstřikolisů Haitian/Zhafir.
3. Hydraulické systémy vstřikolisů.
4. Elektrické systémy vstřikolisů.
5. Diagnostika závad hydraulického a elektrického systému.
6. Periodická údržba strojů.
7. Praktické demostrace na vstřikolisech.

Vyškolení pracovníků údržby v diagnostice a odstraňování závad a profylaktické údržbě vstřikolisů.

Abonenti kurzu obdrží návody k údržbě vstřikolisů Haitian/Zhafir.

Účastníci kurzu, kteří úspěšně absolvují závěrečný test, obdrží certifikát o školení.

Po dohodě zajistíme rezervaci ubytování v Olomouci a nejbližším okolí v penzionech nebo hotelech v rozmezí místních cen ubytování cca 500 – 1200 Kč/den.

Písemná objednávka na přiložený formulář po dohodě termínu. Případné storno objednávky nutno nahlásit nejpozději 14 dnů před sjednaným termínem kurzu.