Optimalizace vstřikovacího procesu

Určeno pro:

Témata:
Cíl kurzu:

Pomůcky:

Závěr kurzu:

Ubytování:


Přihlášky:

Kurz pro seřizovače s praktickou znalostí princiů vstřikování plastů a ovládání vstřikovacích lisů

1. Optimalizace vstřikovacího procesu - optimalizace jednotlivých fází cyklu vstřikolisu
2. Vady výlisků a jejich odstraňování - nejčastější vady výlisků z různých typů plastů
3. Speciální metody vstřikování
4. Praktické demonstrace na elektrických vstřikovacích strojích 

Zvýšení odbornosti seřizovačů ve výrobě přesných technických a optických dílů pro automobilový průmysl

Abonenti kurzu obdrží kapitoly osnovy školení na CD

Účastníci kurzu, kteří úspěšně absolvují závěrečný test, obdrží certifikát o školení

Po dohodě zajistíme rezervaci ubytování v Olomouci a nejbližším okolí v penzionech nebo hotelech v rozmezí místních cen ubytování cca 500 – 1200 Kč/den.

Písemná objednávka na přiložený formulář po dohodě termínu. Případné storno objednávky nutno nahlásit nejpozději 14 dnů před sjednaným termínem kurzu.