Na míru - firma

Obsah a délku tohoto kurzu můžete vybrat sami podle kapitol uvedených v popisu kurzu. Pro úplné začátečníky mohou být například do 5 dnů spojeny  kurzy 1 a 2.  Můžete si domluvit i delší kurzy pro výcvik začátečníků, v různých termínech.

Určeno pro:

Témata:
Cíl kurzu:


Pomůcky:

Závěr kurzu:

Ubytování:


Přihlášky: 

Seřizovače, operátory a údržbáře

Kapitoly na výběr:
1. Bezpečnost a hygiena při práci na vstřikovacích lisech.
2. Poznatky o plastech.
3. Strojní zařízení pro vstřikování plastů – popisy funkcí, principů a základů údržby
všech strojních a periferních zařízení používaných při vstřikování plastů. (lisy, formy, temperační a výhřevová zařízení, roboty, separační klapky, sušičky atd.
4. Fáze cyklu vstřikovacího stroje,montáž a demontáž formy, rozjezd výroby, základní fáze cyklu vstřikovacího lisu.
5. Optimalizace vstřikovacího procesu, popis základních vad výlisků a jejich odstrňování.
Speciální postupy – sekvenční vstřikování, vícekomponentní vstřikování, vstřikování plynů, kompresní vstřikování, tandemové vstřikování atd.
6. Kvalita – nástroje pro kontrolu kvality, kontrola rozměrů, hmotnosti a povrchu výlisků, sběr a vyhodnocení dat ze strojů na centrální počítač.

Pochopení logických souvislostí fází vstřikovacího procesu, funkcí všech spolupracujících strojních zařízení a jejich vliv na kvalitu výroby. Můžeme vycvičit úplné začátečníky na operátory a seřizovače od montáže formy, přípravy materiálu až po rozjezd výroby.

Abonenti kurzu obdrží  publikaci Teorie a praxe vstřikování plastů.

Účastníci kurzu, kteří úspěšně absolvují závěrečný test, obdrží  certifikát o školení.

Po dohodě zajistíme rezervaci ubytování v Olomouci a nejbližším okolí v penzionech nebo hotelech v rozmezí místních cen ubytování cca 500 – 1200 Kč/den.

Písemná objednávka na přiložený formulář po dohodě termínu. Případné storno objednávky nutno nahlásit nejpozději 14 dnů před sjednaným termínem kurzu.