Základy programování robotů ABB

Základy ovládání a programování šestiosých robotů ABB pro spolupráci se vstřikovacím strojem a montážním pracovištěm.

Určeno pro:

Témata:
Cíl kurzu:

Pomůcky:

Závěr kurzu:

Ubytování:


Přihlášky:

Určeno seřizovačům a technologům vstřikolisů a automatizovaných montážních pracovišť.

Teoretická část:
Bezpečnost, uvolnění brzd, ochranné zastavení, zabezpečení a práce v manipulačním prostoru. Mechanické části a rozhraní robota. Manuální ovládání robota a orientace v pohybech. Programování jednotkou Flex pendant. Orientace ve stránkách, hot editor, vstupy a výstupy, úprava pozic, pohybů, instrukcí a vstupů a výstupů.

Praktická část:
Načtení programu, ruční ovládání, krokování, zapnutí výstupů, vakua, kleští. Změny pozic odběru, odkládání a zakládání. Vkládání nových pozic, pohybů, zón a vstupů a výstupů. Sestavení jednoduchého programu a odzkoušení v ručním a automatickém režimu. Uložení programu.

Test:
Sestavení jednoduchého programu dle zadání lektora.

Teoreticky a prakticky připravit pracovníky pro ovládání a jednoduché úpravy programu robota.

Abonenti kurzu obdrží elektronický manuál ovládání robota.

Účastníci kurzu, kteří úspěšně absolvují závěrečný praktický test, obdrží  Osvědčení o školení.

Po dohodě zajistíme rezervaci ubytování v Olomouci a nejbližším okolí v penzionech nebo hotelech v rozmezí místních cen ubytování cca 500 – 1200 Kč/noc. Ubytování není v ceně kurzu.

Písemná objednávka na přiložený formulář po dohodě termínu. Případné storno objednávky nutno nahlásit nejpozději 14 dnů před sjednaným termínem kurzu.