Ovládání a programování robotů Haitian by Sepro

Programování robota pro spolupráci se vstřikovacím strojem v textovém editoru programovacího terminálu.

Určeno pro:

Témata:Cíl kurzu:

Pomůcky:

Závěr kurzu:

Ubytování:


Přihlášky:

Seřizovače a technology

Ovládání a programování robota, optimalizace procesu, paletizace, použití periferních programů, čítačů, podmínek – teoretická část. Programování robota pro spolupráci se vstřikovacím strojem v textovém editoru programovacího terminálu. Praktická cvičení  na robotu se simulátorem vstřikovacího lisu.

Teoreticky a prakticky připravit pracovníky pro perfektní ovládání a programování robota, využít všechny jeho možnosti.

Abonenti kurzu obdrží návod k obsluze a programování robota.

Účastníci kurzu, kteří úspěšně absolvují závěrečný test, obdrží  certifikát o školení.

Po dohodě zajistíme rezervaci ubytování v Olomouci a nejbližším okolí v penzionech nebo hotelech v rozmezí místních cen ubytování cca 500 – 1200 Kč/den.

Písemná objednávka na přiložený formulář po dohodě termínu. Případné storno objednávky nutno nahlásit nejpozději 14 dnů před sjednaným termínem kurzu.