Vizuální kontrola AVALON

Prevence neplánovaných odstávek

V případě horizontálního lisu systém MoldWatcher automaticky kontroluje zálisky, kvalitu výlisků, prázdnost formy, jádra a vyhazovače po odebrání dílů. Tímto zajistí, že ve formě nezůstanou žádné zbytky, které by ji mohly poškodit během dalšího cyklu.

U vertikálního lisu zkontroluje, zda jsou všechny zálisky správně umístěny, dříve než dojde k lisování. Systém také detekuje možné zbytky, které zůstaly na spodní části formy. Po vysunutí výlisků zkontroluje, zda všechny díly opustily horní formu.

KONTROLA PŘED ODEBRÁNÍM DÍLŮ


KONTROLA ODEBÍRANÝCH DÍLŮ


KONTROLA PO ODEBRÁNÍ DÍLŮ


Jak kamerová ochrana funguje ? 

Kontrolou přítomnosti všech částí na pohyblivé desce B se ověřuje jejich nepřítomnost na desce A. Také je možné ověřit kvalitu dílů a umístění zálisků. Pokud je vše v pořádku, je povoleno vysunutí dílu.
Pokud nejsou přítomny všechny části, dojde k zastavení lisu. V případě, že jsou detekovány špatné díly, dojde dle naprogramování k zastavení lisu, nebo jejich vyřazení. Pokud je vše v pořádku, je povoleno odebrání dílů
Je kontrolováno odstranění všech částí z B desky. Mohou být kontrolovány také vyhazovače, jádra atd. Pokud je vše v pořádku, pokračuje další cyklus. V opačném případě lis zastaví, čímž se zabrání poškozený formy.

HLAVNÍ VÝHODY

  •  Komunikace přes Euromap 67
  •  Snadná instalace kamery
  •  Patentované IR osvětlení
  •  Rychlé nastavení nové formy
  •  Určeno k použití v průmyslovém prostředí
  •  Až 8 kamer na jeden systém
  •  Okamžitě viditelná odchylka
  •  Rozlišení kamer 5 Mpx a 1,3 Mpx
  •  Připojení k wifi

Zaujala Vás naše nabídka?

Neváhejte nás, prosím, kontaktovat